Skladové priestory

Ak ste sa rozhodli zveriť Váš tovar do našich rúk, je u nás v bezpečí.
V prípade uskladnenia, alebo prekládky u nás je zabezpečená ochrana Vášho majetku 24 hodín.

- kamerový systém
- strážený areál 24 hod.
- vrátnická služba + rampa pri vstupe do areálu